Wczesne wykrywanie jaskry – klucz do zachowania wzroku

Jaskra jest często nazywana „cichym złodziejem wzroku” ze względu na swoje subtelne objawy, które często pozostają niezauważone, dopóki nie spowodują poważnych uszkodzeń. Choroba ta dotyka miliony ludzi na całym świecie i jest jedną z głównych przyczyn nieodwracalnej ślepoty. Jednak dzięki wczesnemu wykryciu, ryzyko poważnego uszczerbku na zdrowiu może być zredukowane.

Znaczenie wczesnego wykrywania jaskry

Jaskra zazwyczaj rozwija się powoli i nie daje o sobie znać bólem czy innymi oczywistymi objawami, aż do momentu, gdy szkody są już poważne. Wczesne stadium jaskry często charakteryzuje się podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, które stopniowo uszkadza nerw wzrokowy, prowadząc do trwałej utraty wzroku. Wczesne wykrycie i leczenie mogą zahamować postęp choroby, zapobiegając tym samym jej najcięższym konsekwencjom.

Jak wcześnie wykryć jaskrę?

Regularne badania oczu są najskuteczniejszym sposobem na wczesne wykrycie jaskry. Obejmują one kilka testów:

  • Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (tonometria) jest podstawowym badaniem, które pomaga zidentyfikować jedno z najważniejszych ryzyk rozwoju jaskry.
  • Badanie pola widzenia (perymetria) pozwala wykryć utratę wzroku peryferyjnego, co jest typowe dla zaawansowanej jaskry.
  • Inspekcja nerwu wzrokowego pozwala okuliście ocenić wszelkie zmiany lub uszkodzenia, które mogły wystąpić.

Technologie wspierające wczesne wykrywanie jaskry

Nowoczesne technologie, takie jak skanowanie OCT (optyczna koherentna tomografia), znacznie poprawiają dokładność diagnostyki jaskry, pozwalając na szczegółową wizualizację struktur oka, w tym nerwu wzrokowego i jego włókien. To zaawansowane narzędzie jest niezwykle pomocne w ocenie stopnia zaawansowania choroby oraz monitorowaniu jej przebiegu.

Znaczenie regularnych badań

Eksperci zalecają, aby osoby po 40. roku życia, szczególnie te z rodzinną historią jaskry lub innymi czynnikami ryzyka, jak wysokie ciśnienie krwi czy cukrzyca, regularnie poddawały się badaniom okulistycznym. Osoby w grupach wysokiego ryzyka mogą potrzebować częstszych kontroli.